Denne sektion af BGF's hjemmeside en beskyttet af et kodeord.
Denne sektionen af hjemmeisden benyttes til udveksling af oplysninger mellem instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelsen i BGF.
Kodeord er udleveret til samtlige instruktører i forbindelse med sæsonstart.

Såfremt du som instruktør har glemt kodeordet, kan du altid få dette oplyst, ved at sende en mail til foreningens officielle mailadresse: 9700gym@gmail.com
.
Du vil hurtigst muligt herefter modtaget kodeordet pr. mail.


PDF-reader
Alle dokumenter der er placeret på denne hjemmeside er gemt som .pdf.
Hvis du ikke kan åbne dokumenterne, skal du have opdateret det program du har på din PC.'
Find det nyeste program her (det er gratis at hente det ned på din PC):
http://get.adobe.com/dk/reader/
Brønderslev Gymnastik Forening | CVR: 14701613 | E-mail: 9700gym@gmail.com | c/o Frilandsvej 21 | 9700 Brønderslev