BGF's historie


Brønderslev Gymnastikforening er en forening, der blev stiftet den 16. september 1930, efter et udvalg på 5 medlemmer havde gjort det forberedende arbejde, med udkast til love og lignende.
Allerede ved det første informationsmøde vedrørende opstart af foreningen var mødt ca. 50 medlemmer, og grundlaget for gymnastikforeningens virke var en realitet.
 
Udviklingen for foreningen har i årene, der er gået, været stigende på såvel antal medlemmer, samt en fortsat højnelse af aktivitetsniveauet på området gymnastik. 
 
Brønderslev Gymnastikforening er i dag en af de største foreninger i Nordjylland og er lige nu inde i en rivende udvikling.
Der er mange spændende aktiviteter og initiativer der løbende vedligeholdes og iværksættes.
 
For at få en foreningen som Brønderslev Gymnastikforening til at fungere, er det vigtigt at have:
  • Aktive og engagerede gymnaster
  • Dygtige og nærværende instruktører og ledere, og ikke mindst:
  • En aktiv og visionær bestyrelse, der vil arbejde positivt og konstruktivt for, at vores forening kan fungere som det samlingspunkt den helt naturligt er for Brønderslev og omegn
 
Det er derfor meget vigtigt, at de visioner Brønderslev Gymnastikforening, som forening, har at arbejde ud fra, til stadighed trimmes og vedligeholdes, så de opfylder de krav og ønsker vores medlemmer, instruktører og øvrige ledelse stiller. I denne fase er det meget vigtigt, at vi får diskuteret fællesskabet i foreningen! Med andre ord: Hvem udgør kernen, og hvem er deltagere i foreningens tilbud?
 
Brønderslev Gymnastikforening har bevidst valgt at satse på frivillighed. Der er kun aktiviteter i foreningen, hvis der er frivillige, som vil engagere sig i den. 
Opdater stamdata
Hold din medlemsdata opdateret.
Opdater stamdata

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Brønderslev Gymnastik Forening | CVR: 14701613 | E-mail: 9700gym@gmail.com | c/o Bjarkesgade 8 | 9700 Brønderslev