Forsikringer


BGF er som medlem af DGI forsikret hos et forsikringsselskab. Det betyder, du er forsikret i det tidsrum,
hvor du underviser eller hjælper i BGF.

Hvis uheldet er ude, så kontakt din kontaktperson.
 

Hvem er dækket?

Enhver person i en lokalforening, der har en aftale med foreningens ledelse om at udføre et stykke arbejde,
er arbejdsskadeforsikret. Instruktører, hjælpeinstruktører, holdledere, bestyrelses - og udvalgsmedlemmer
etc.
 

Arbejdsskadeforsikring

Foreningens bestyrelse, ledere og andre, der har en aftale om at udføre et stykke arbejde for foreningen,
er dækket af arbejdsskadeforsikring.
 

Briller og kontaktlinser

Hvis en instruktør under sit arbejde får ødelagt sine briller, er der mulighed for erstatning fra arbejdsskadeforsikringen.
 

Tænder

Er man så uheldig at komme til skade med sine tænder, i forbindelse med træning eller undervisning
eller ved anden form for arbejde i foreningens regi, kan der ydes erstatning til betaling af tandlægeregning.
 

Forhold ved uheld:

Ret straks henvendelse til foreningens kasser, der er ansvarlig for foreningens forsikringsforhold.

Gymnaster er ikke dækket af denne forsikring og skal derfor selv have en ulykkesforsikring.
Opdater stamdata
Hold din medlemsdata opdateret.
Opdater stamdata

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Brønderslev Gymnastik Forening | CVR: 14701613 | E-mail: 9700gym@gmail.com | c/o Bjarkesgade 8 | 9700 Brønderslev