Samværspolitik


Velkommen til Brønderslev Gymnastikforening (BGF)

 

BGF’s Samværspolitik:

 

Formål

Formålet med BGF’s samværspolitik er at beskrive retningslinjerne for samværet i klubben. Endvidere har vores samværspolitik også til formål at tilgodese og beskytte det enkelte barn/den enkelte idrætsudøver og Instruktør mod krænkelser. Det forventes naturligvis, at alle, der er tilknyttet BGF, optræder i forhold til samværspolitikken.
 
Samværspolitikken gælder ved alle BGF´s arrangementer: Træning, konkurrencer, møder, fester, ture og andre aktiviteter, der afholdes af BGF.
 

Kontaktperson

Kontaktperson vedrørende samværspolitikken er BGF’s formand.
 

Rusmidler mv.

Der henvises generelt til gældende lovgivning om udskænkning/salg af alkohol.
Der må ikke nydes alkohol i omklædningsrummene.
 
Der må ikke ryges i BGF’s træningslokaler, klublokale eller i omklædningsrummene. Vi henviser til udendørsarealer. Bemærk, at der på skoler mv. ikke må ryges på matriklen.
 
Der henvises til gældende lovgivning for indtagelse og salg af euforiserende stoffer. Vi understreger, at euforiserende stoffer IKKE kan kombineres med at være aktiv i BGF og at brug af diverse stoffer vil medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse fra alle foreningens arrangementer.
 
BGF anbefaler ikke brug af energidrikke.
 
Doping accepteres ikke i BGF. I tilfælde af at en idrætsudøver, træner eller leder indtager eller anvender doping, vil det betyde øjeblikkelig bortvisning og karantæne.
 

Børneattest

BGF indhenter årligt børneattest på alle, der har med børn og unge under 15 år at gøre i idrætsøjemed.
 
Generelle retningslinjer i forhold til dette:
 1. I BGF taler man ordentligt til hinanden. Hvis trænere/ledere eller forældre ser eller hører noget, der kan virke stødende på andre, bør de sige fra og tilkendegive, at det ikke accepteres i klubben og evt. rette henvendelse til bestyrelsen.
 2. Man respekterer ALTID et nej, også i leg.
 3. Man går ikke i det modsatte køns omklædningsrum.
 4. Trænere/ledere bør ikke gå alene med et enkelt barn i omklædningsrummet.
 5. Der må aldrig tages og offentliggøres krænkende billeder af andre. 
 6. Trænere/ledere inviterer ikke enkelte børn med hjem.
 7. Hvis en træner/leder oplever at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal han/hun kontakte siddende formand eller en anden fra bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols.
 8. Alle har pligt til at gå til siddende formand eller bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
 9. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og skal reagere hurtigt på dem.

Forældresamarbejde

 1. Forældre bedes respektere instruktørers ønske om ikke at opholde sig i salen, når der undervises. For forældre gælder det også at forstyrrende mobiltelefoner frabedes.
 2. Forældre bedes rette henvendelse direkte til instruktøren, aldrig hjælpeinstruktører, hvis man ønsker at drøfte forhold vedr. holdet eller træningen. Alternativt kan bestyrelsen kontaktes, men det understreges, at det er instruktøren, der har det største kendskab til holdet.
 3. Forældre opfordres til generelt at bakke op om instruktørernes beslutninger vedr. holdet.
 4. Vi opfordrer forældre til at kontakte foreningen, hvis de oplever, at deres barn mistrives.

Generelt

Ved brud på BGF’s samværspolitik, er det bestyrelsen der fastsætter handlinger og konsekvenser.
Denne samværspolitik kan løbende ændres af BGF’s bestyrelse, men skal tages op til revision 1 gang årligt.
 
 
Bestyrelsen juni 2018
Opdater stamdata
Hold din medlemsdata opdateret.
Opdater stamdata

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Brønderslev Gymnastik Forening | CVR: 14701613 | E-mail: 9700gym@gmail.com | c/o Bjarkesgade 8 | 9700 Brønderslev